Page 7 - Ventilen 2019-4
P. 7

STOR OCH LITEN -    FIAT 600 MULTIPLA


                                                   Jan Segerfeldt
    Alla känner till Fiat 500 och 600 - småbilarna som blev populära på 1950-talet, inte bara i hem-
    landet Italien utan också här i Sverige. De gav intryck av att vara ”riktiga” småbilar till skillnad
    från en del ganska mediokra och simpla samtida bilar, som ofta hade mer gemensamt med mo-
    torcyklar än med bilar.

    Redan på 1930-talet lyckades ingenjö-
    ren och bildesignern Dante Giacosa och
    hans kollega Franco Fessia hos Fiat att
    med den nya 500-modellen kallad Topo-
    lino (Musse Pigg) radikalt förändra Fiats
    modellutbud på bara på några år. Även
    efter kriget fortsatte Fiat att koncentrera
    produktionen till sådana praktiska famil-
    jebilar som bilköparna behövde. Först
    introducerades en liten tvådörrad Fiat
    600 med plats för fyra vuxna av italiensk
    medellängd. Den följdes ett par år sena-
    re av den ännu mindre Nuova 500 med
    plats för två sådana vuxna plus två små
    barn. Båda modellerna blev givna för-
    säljningssuccéer. Men hur skulle man
    kunna inkludera även familjer med fler
    än två små barn, om de inte ville kläm-
    mas ihop i pyttesmå Fiatar? Skulle de
    tvingas köpa den dyrare 1100 eller en
    stora 1900, allt eftersom familjen växte?       Fiat 600 Multipla, den första minibussen, introducerades 1956
    Den eleganta lösningen Dante Giacosa
    erbjöd blev nya Fiat 600 Multipla.

                       set i mer än en relativt maklig hastighet. tiskt inte är så värst mycket större än på
                       Bilens toppfart låg en bit under den ma- dåvarande BMC hundkojan (världsbe-
                       giska gränsen på 100 km/t men det fles- römd för sitt supereffektiva utrymmesut-
                       ta hade ändå inte så bråttom för det var nyttjande) och ändå (åtminstone i teorin)
                       mest i stan som man åkte Multipla. Det har Multiplan plats för sex vuxna perso-
                       sensationella med Multiplan var att den ner (vilket borde överträffa hundkojan
                       gav plats för sex vuxna i tre bänkrader, med hästlängder). Multiplans goda per-
                       i vart fall enligt reklamen. De satt alla sonutrymme i den sexsitsiga versionen
                       inom den exakt 2 meter långa hjulbasen var förstås på bekostnad av total av-
                       (exakt samma som på vanliga 600:an).  saknad av bagageutrymme. Men vem
     Dante Giacosa skapade många populära  Transmissionen hade tagits över från behövde släpa på bagage i stan? Om
    modeller för Fiat          den större 1100-modellen. Växellådan det nu skulle vara nödvändigt, så fanns
                       hade fyra lägen med osynkat etta och dock en 4/5-sitsig variant med bara två
                       spaken något obekvämt placerad rakt bänkrader och hyfsad plats för bagage
    Denna märkliga lilla sak med namnet under förarens ena fot. Hjulupphäng- längst bak framför motorn.
    Multipla, den allra första minibussen för ningarna hade hämtats både från 600
    vanligt folk, (en mycket tidig MPV; multi och 1100.
    purpose wagon, även om den benäm-
    ningen inte var uppfunnen då) gjorde Det som gjorde att bilen var så duktig
    sin debut på bilmässan i Bryssel i janu- på att ta sig fram i 1950-talstrafiken
    ari 1956. Tekniskt var bilen en korsning var att den var oerhört smidig. Den var
    mellan 600:an och den större 1100:an, bara 3.55 m lång totalt och 1.46 m bred.
    så tillvida att bakpartiet i princip var Med sin smala och högbyggda form och
    lånat från 600:an och här satt den lilla stora glasrutor som gav god sikt runt
    fyran på 633 cc som gav hela 21 och om kunde man lätt ta sig fram överallt.
    en halv hästkraft. Man kunde inte gärna Idag har man nästan glömt bort hur
    begära av en så liten motor att den skul- små 1950-talets småbilar egentligen är
    le orka knuffa upp det 700 kg lätta las- i verkligheten. Tänk att yttermåtten fak- Sex personer fick plats i Multiplan enligt
                                         reklamen
                                                Ventilen • 7 | 2019
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12