Page 4 - Ventilen 2019-4
P. 4

Suecia Motorcyklar,    Ljungholm & Co under andra    världskriget


                                                   Staffan Engström


    I min artikel om Suecia, publicerad i Ventilen 1-2019, hade jag ingen information om firmans verksamhet under andra
    världskriget - men det har jag nu. Tack Henrik Bergkvist!

    Lämpligt nog sadlade motorcykelförsäljarna Gunnar och Roland Ljungholm om till att sälja och installera gengasaggregat.
    Man kan ana att denna verksamhet blev inkörsporten till att handla med lastbilar och personbilar efter kriget. En annan
    verksamhet under kriget var försäljning från ett lager stenkol av halvdan kvalitet.

                     Gengasaggregat tillverkades och såldes i Sverige i ett flertal olika former med skiftande
                     varumärken. Här är ett exempel monterat baktill på en Volvo PV56 1939.    Med anledning av Staffans inlägg lämnas på följande sidor en kort bakgrundsredovisning om hur Sverige hanterade pro-
    blemen med drivmedel under andra världskriget genom att använda gengas.     Ventilen • 4 | 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9