Page 9 - Ventilen 2019-4
P. 9

männens medlemstidning Motor hade
    några ifrågasatt bilens vägegenska-
    per men tidningen kunde ge lugnande
    besked: Multipla var ett litet biltekniskt
    mästerstycke enligt det starkt impone-
    rade testlaget. Deras visdomsord mås-
    te ha hjälpt till att bana väg för en ökad
    Multipla-försäljning i Sverige. Trots det
    blev den inte någon vanlig bil här. Jag
    hade ett par grannar på Örnehufvuds-
    gatan 11 i Johanneberg där jag bodde
    på 1950-talet, makarna Englund, som
    köpte sig en Fiat Multipla, trots att de
    bara var två i familjen. Vad jag minns så
    var de mycket nöjda med sin bil. De var
    nog ganska ensamma om det bilvalet
    i vårt område. Multipla var på sitt sätt         Många specialversioner för strandsatta erbjöds av de små
    en ganska omöjlig bil som saknade sex          karossfirmorna, här en Spiagetta av Vignale 1956
    appeal men detta till trots så lyckades
    Fiat tillverka och sälja totalt 129.994
    exemplar av den lilla minibussen under
    åren 1956-1969. Multiplans egenska-
    per måste ha vilat på sunda idéer, vilket
    Dante Giacosa ska ha all heder av.
    Fiats standardmodeller skapade också
    ett bonanza för diverse italienska ka-
    rossfirmor att komma med sina egna
    varianter. Men behövdes verkligen alla
    dessa olika specialkarosser? Det måste
    ha varit direkt olönsamt med så många
    i praktiken helt likvärdiga bilar med helt
    egna former på de utvändiga karossplå-
    tarna. Det totala antalet sålda special-
    bilar måste ha varit extremt lågt. Hur
    många öppna ”badbilar” behövdes till
    exempel under en fin sommar vid Med-                     Badkarsbilen Marina av Pininfarina
    elhavet eller på stränderna i Acapulco?


    Nedan - Fissore erbjöd en Marinella 1959                Marina kallades Eden Rock i USA


                                             Ghia kallade sin Beach buggy
                                             från 1958 för Jolly


                                                Ventilen • 9 | 2019
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14