Page 10 - Ventilen 2019-4
P. 10

Det är symptomatiskt att när Fiat 1998                  Spiaglia från Vignale
    presenterade sin nya MPV/minibuss på
    samma tema som den första Multiplan
    och till och med gav den namnet Multip-
    la (type 186) i design av Roberto Giolito
    så handlade det om en helt annorlunda
    konstruktion, ett stort och brett glashus
    på hjul, 4.00 m långt, 1.87 m brett, 1.67
    m högt och vägande nästan 1,5 ton. Det
    var kanske inte direkt någon mini läng-
    re. Med sina två stolsrader för tre perso-
    ner i bredd vardera, uppvisade den nya,
    udda bilen ändå ett visst nytänkande.
    Men den blev mer omtalad som alla ti-
    ders fulaste bil av motorjournalisterna…

                                            Den mer praktiska lastbilen 600T
                                            (för Transport) fanns som också
                       Denna torpedo Marina från Savio ritades  för persontransport
                       av Boano

                                            600T som skåpbil hette Pulmino
                                            (dvs minibuss)

    600T Pulmino från Siata


    En 600T minibuss från Fissore                                             Den moderna mpv-multiplan     Ventilen • 10 | 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15