Page 6 - Ventilen 2019-2
P. 6

Även en 300SL kunde slitas ner och bli ett nutida ladfynd men senare säkert
                           återställd. På ratten finns en svart liten knapp som gör det möjligt att vika
                           ner ratten, för att underlätta insteget i förarsätet. Det var nog lite instängt
                           då inga fönster, förutom vent. rutan, var öppningsbara. Det verkar endast
                           ha tillverkats vänsterstyrda bilar. Av de 1400 tillverkade coupéerna, kan
                           hälften ha överlevt till våra dagar.
     Den visade sig bli ganska framgångs- skaperna. Roadstern tillverkades fram Vid Surte - norr om Göteborg - fanns
     rik i sportvagnstävlingar med sina till 1962 och då hade den det sista året Gunnar Lingholm, som ansågs vara
     goda prestanda och tillförlitlighet. I försetts med skivbromsar vilket var ett en mycket skicklig bilmekaniker och
     Sverige såldes några tiotal vagnar un- ordentlig lyft. Den såldes i något fler han omnämndes som en av Sveriges
     der 1950-talet.           exemplar än coupéversionen, men kunnigaste specialister på just MB 300
                       syntes inte så ofta på tävlingsbanan, SL. Ibland när man passerade hans
     1957 ersattes coupéversionen av 300 utan den framstod mer som en förnäm- verkstad kunde man där utanför se en
     SL Roadster, som med en hel del för- lig sportig långfärdsvagn.     ”Måsvinge” eller en roadster. Särskilt
     ändringar, hade utvecklats till en något                 bensininsprutningssystemet krävde
     mer civiliserad bil. Den kunde förses I en bok om 300 SL utgiven 1989 av en säker kunskap och hand, vilket han
     med hardtop och fick dörrar med ned- Dalton Watsons förlag där man för- hade.
     hissbara fönster så den inre komforten sökte sig på att värdera i stort sett alla
     förbättrades. Den stora förändringen bilar, ansågs coupén vara dubbelt så
     var en nykonstruerad enkellänkad pen- värdefull som en roadster, så ”Mås-
     delbakaxel, som betydligt reducerade vingens” karisma var då något alldeles
     de tidigare något kapriciösa vägegen- extra.


     Dörren ser verkligen liten ut och fodrade
     onekligen en viss vighet för att komma ner
     i sätet. Man kan undra hur kvinnor i kjol
     upplevde det men för att citera en känd
     ramsa” Vill man komma in i en bil, som är
     fin får man lida pin”
     Ventilen • 6 | 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11