Page 2 - Ventilen 2019-2
P. 2

STYRELSE                        Göteborgs Motorhistoriska Klubb
     Ordförande                       Box 106, 401 21 Göteborg
     Anders Albihn ______________________  0735 466 351  Tfn 031-535898
                                Plusgiro 522999-2
     Vice ordförande                    Hemsida: www.gmhk.se
                                E-post: info@gmhk.org
     Kurt Bruhn _________________________ 0705 287 084
                                Göteborgs Motorhistoriska Klubb, GMHK, är en ideell sammanslut-
     Sekreterare                      ning med cirka 700 medlemmar vars gemensamma intresse skall
                                vara att i en kulturbevarande anda
                                •  på ett miljömässigt sätt främja för tekniskt och historiskt
     Kassör och medlemsansvar                  intressanta vägfordon
     Benny Wahlberg _____________________ 0703 337 212   •  verka för bevarandet och restaurerandet av sådana fordon
                                •  ta tillvara och bevara litteratur inom klubbens intresseområde
                                •  sprida kunskap om historiskt intressanta fordon
     Ledamöter                       •  skapa förståelse och godwill för vår kulturbevarande verk-
     Philippe van Assche __________________  0734 441 525   samhet hos allmänhet stat och myndigheter
     Tomas Börjeson _____________________  0707 798 288
     Per-Olof Heiwall ____________________  0705 119 886  Vi är anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, klubb nr
                                9009.
     Alvar Holmgren ____________________  0705 472 436
     Kjell Jacobsson ______________________  0706 738 215 För medlemsavgiften som för närvarande är 325 kr per år får du
     Jan Segerfeldt _______________________  0730 346 982 klubbens medlemstidning Ventilen, som utkommer med 4 num-
     Joakim Doshé ______________________  0728 852 390   mer om året. Familjemedlemsavgiften är 75 kr per person. Du får
                                också möjlighet till förmånlig försäkring av ditt fordon (se nedan).
                                Självklart är du också välkommen till alla träffar som vår klubb
     Suppleanter                      anordnar (se kalender på vår hemsida www.gmhk.se).
     Per-Åke Larsson ____________________  0709 728 484
     Göran Widfeldt _____________________  0723 102 577  Redaktion Ventilen
                                Jan Segerfeldt
     Revisorer                       Västra Palmgrensgatan 189
                                426 77 Västra Frölunda
     Åke Björk __________________________  0727 258 484  073 034 69 82
     Per Elfdal __________________________  0762 801 816  jan.segerfeldt@gmail.com
     Suppleant
     Alf Olsson _________________________  0302 41159   Ansvarig utgivare
                                Anders Albihn
     Följande personer är godkända av MHRF         Layout
     för att göra försäkringsbesiktningar.         Göran Widfeldt
     Claes Antonsson ( försäkringsansvarig)  0708 866 526
     Joakim Doshé            0728 852 390    Artiklar
                                Signerade artiklar eller andra signerade bidrag får återges en-
     Gilbert Falkenström               0708 528 762 dast efter tillstånd av författaren.
     Tommy Lindberg (Tunga fordon)    0733 518 424
     Kåre Linden (italienska fordon)       0707 251 440 Insändare
     P-O Södervall (miljöansvarig)    0739 802 537    En förutsättning för publicering är att insändaren är försedd
     Philippe van Assche (USA fordon)   0734 441 525   med uppgifter om namn, adress och telefonnummer där du kan
                                nås kvällstid samt eventuell signatur om du vill vara anonym.
                                Direkt kritik av namngiven person måste undertecknas med
     Redaktion                       namn. Redaktionen förbehåller sig rätten till förkortningar.
     Jan Segerfeldt           0730 346 982
     Göran Widfeldt           0723 102 577    Skicka gärna in artiklar och bilder till redaktionen så att tid-
     Holger Nilsson (hemsida)      0737 345 919    ningen hålls vid liv, gärna text som en datafil för PC och sepa-
                                rata bilder i Tiff- eller JPG-format, minst 300 dpi i upplösning.
     Program och Evenemang
     Öppet hus & Skyttegillet - Kurt Bruhn  0705 287 084  Presstopp nr 3 - 2019 blir slutet augusti
     Tjolöholm & Kajträffar - Kurt Bruhn  0705 287 084
     Hällingsjö - Gilbert Falkenström   0708 528 762   Vill du försäkra ditt fordon?
     Lilla Sommarturen - Alvar Holmgren  0705 472 436
     Stora Sommarturen - Agneta Wedborn  0703 109 524   Som du säkert vet är klubben ansluten till MHRF och kan däri-
     Lygnern Runt - Agneta Wedborn    0703 109 524    genom försäkra ditt fordon. För att allt skall gå rätt till, skall du
                                i första hand kontakta klubbens försäkringsansvarige
     Morgonkröken - Anders Albihn    0735 466 351
     Nattkröken - Tomas Börjeson     0707 798 288    Av honom får du instruktioner om hur det hela går till och det
     Lödöse - Philippe van Assche    0734 441 525    blir rätt med en gång.
     Veteranmarknad - Bo Lundgren    0707 332 472    Du skall fylla i en ansökningsblankett som går att hämta på
                                MHRFs hemsida www.mhrf.se där det också finns instruktioner
                                om hur fordonet skall fotograferas.
     Kjell Jacobsson (Regalieförsäljning)   0706 738 215 OBS! Om du sänder din ansökan till klubbens postadress så ris-
                                kerar ansökan att bli liggande ett tag eftersom boxen töms 2–3
     Hans P.V. Johansson         031 524990     gånger i månaden.
     Leif Blomqvist           0707 318 450
                                Claes Antonsson,
                                Nöteviken 234,
     Arkiv                         473 91 Henån,
     Jan Axelsson            031 280849     Tel 0304-30854 / 070 886 65 26
     Örjan Jörald            031 129550     eller e-post claes@antonsson.se


     Ventilen • 2 | 2019
   1   2   3   4   5   6   7