Page 9 - Ventilen 2019-2
P. 9

blev det inne med ångdrivna järnvägs- motor är oerhört tystgående. Låter det Litet märkligt får det väl ändå anses att
    lok och diligenser. En ångmaskin är en för bra för att vara sant?    han vände sig till Abner Doble för tek-
    motor med vattenånga som drivmedel                    niskt input. Den som kan sin bilhistoria
    genom att värmeenergi omvandlas till Redan så tidigt som 1950 gjordes för- vet att Doble var en av få biltillverkare
    mekaniskt arbete. Ångmaskinen drivs sök med vattenånga som drivkälla i i USA som på 1920-talet prioriterade
                       en modern personbil i USA. Denna ångmaskinen som drivkälla, men hans
                       pionjär var Robert P McCulloch (där aktier hade dalat i värde för många år
                       P:et står för Paxton) som hade tjänat sedan. Nu levde han på att vara kon-
                       många miljoner dollar på sitt företag sult i bilbranschen. Porsche 356 hade
                       som sålde kedjesågar. Liksom många just introducerats på den amerikanska
                       andra rika på den tiden ville han gärna marknaden och hade gjort intryck på
                       se sitt namn på emblemet på en egen McCulloch, så han köpte ett exemplar
                       lyxsportbil. Hör bara så bra det låter: av 356:an från importbilförsäljaren
                       Paxton Phoenix! För detta var han be- nummer ett i USA, Max Hoffman, och
                       redd att offra några av sina miljoner på började omedelbart plocka ner den
                       att utveckla en revolutionerande ångbil. i smådelar för att kopiera dem för sin
                       I början av 1950-talet var glasfiber det nya bil. Brooks Stevens var för tillfäl-
                       senaste nya byggmaterialet för framti- let starkt influerad av designen på en
                       dens bilar, så han tänkte sig förena en udda argentinsk sportbil kallad Jus-
                       bottenplatta i aluminium med en mo- ticialista, så resultatet blev en slags
                       dern plastkaross. Alla externa delar av Porsche 356 med Justicialista-kaross,
                       bilen inklusive de kromade kofångarna även om det mesta av den nya Pax-
                       skulle göras i plast. Nej det går inte, ton-bilen skulle ha sin egen teknik, in-
                       skulle vän av ordning genast invända. klusive en avancerad ångturbin som
                       Men på Paxton Phoenix sprejade man motor. Den var tekniskt komplicerad
                       först plasten med silvernitritlack, så jämfört med 1800-talskonstruktioner-
    av vattenångan, producerad i en ång- man fick bra fäste för kromet vid plate- na med sina sex cylindrar, en arbets-
    panna som värms upp via förbränning ringsprocessen, en världsunik idé som temperatur på 1.200 grader Fahrenheit
    av bränsle som värms upp under, bred- faktiskt funkade. Uppdraget att desig- och 1.800 psi tryck. Den hade mycket
    vid eller inuti en i pannan anordnad na bilen gick till den kände formgivaren högre verkningsgrad än en vanlig för-
    eldstad. Energin genom vattenångan Brooks Stevens. Han tog fram en ty-  bränningsmotor. Någon påfyllning av
    driver rörelsen hos en cylinder eller en pisk amerikansk framtidssportbil anno vatten skulle inte behövas i det slutna
    kolv.                1950 med stora fram- och akterpartier systemet, där vattnet från vattentanken
                       och en elektriskt öppningsbar hard-top, omvandlades till ånga i pannan och se-
    Men det låter väl helt galet att bilarna Det låter kanske inte så banbrytande dan riktades ångan tillbaka till tanken
    skulle övergå att bli som de gamla ång- men den finurliga tekniska lösningen igen för att hettas upp i pannan igen
    loken vi hade förr och som spydde ut att den flyttades i sin helhet bak över och så vidare. När man vred om start-
    enorma mängder rök och sotade ner bakluckan och därmed blev en del av nyckeln skulle det ta max 20 sekunder
    allt i dess väg? Moderna ångmaskiner bilens yttre design, hade ingen annan att starta motorn och köra iväg. Allt det
    är inbyggda i en turbin i ett slutet sys- kommit på tidigare. Arbetshypotesen här lät bra men det återstod mycket
    tem utan rök, så inget sot kommer ut. var att denna fantastiska bil skulle vara utvecklingsarbete och krävde enorma
    Pannan värms upp med elektricitet på klar att börja säljas för 10.000 US dol- pengaresurser innan en sådan motor
    bara några minuter. Sedan får ångtur- lars 1953-54.           skulle fungera som avsett. Första prov-
    binen göra hela arbetet. En sådan här                   körningen med prototypen höll på att
                                         sluta i katastrof. Chassit hade försetts
                                         med en frontplacerad ångturbin men
                                         ännu utan kaross och när man körde
                                         iväg så vred sig drivaxeln, så den blev
                                         alldeles skev redan vid gaspådrag på
                                         låga varv, för kraften kom så direkt
                                         med fullt vridmoment, något som vi
                                         känner igen från elbilarna.
                                         Efter ett par års utvecklingsarbete av
                                         bilen så lyste ångmaskinskonstruktio-
                                         nen fortfarande med sin frånvaro, trots
                                         att McCulloch redan hade grävt ner
                                         mer än en miljon dollar i projektet. Han
                                         insåg vid det här laget (mitten av 1954)
                                         att det var dags att dra sig ur innan res-
                                         ten av hans privata förmögenhet också
                                         skulle försvinna. Det hade nog behövts
                                         mycket mer tid och många fler miljoner
                                         för att ta igen explosionsmotorns mer
                                         än 50-åriga tekniska försprång över
                                         ångmotorn. Så det blev ingen ångbil

                                                Ventilen • 9 | 2019
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14