Page 10 - Ventilen 2019-2
P. 10

Även om Paxton-projektet misslycka-
                                         des, främst på grund av bristande fi-
                                         nansiering, så visar det att det är fullt
                                         möjligt att bygga en ångbil med ett
                                         slutet system som inte ger ifrån sig
                                         några farliga utsläpp alls i naturen.
                                         Problemen med ångmaskinens låga
                                         verkningsgrad, ca 10 procent mot för-
                                         bränningsmotorns 40-50 procent, kan
                                         säkert övervinnas om man bara lär
                                         sig att effektivare ta vara på all vär-
                                         men. Om något stort bilföretag skulle
                                         bestämma sig för att satsa på att ut-
                                         veckla en bil med ångturbinmotor, så
    den här gången. Men väl en bil med  Se så kompakt ångmotorn kunde ha blivit  skulle kanske snart helt fossilfria trans-
                       om den hade utvecklats vidare.
    Porsche-motor, för den fanns ju redan                   porter kunna ersätta alla bensin-, die-
    tillgänglig bland delarna till hans inköp-                sel- och elbilar i ett svep. Nog vore väl
    ta 356:a som användes för prototypen.
    Sedan blev det tvärstopp för utveck-
    lingen av Paxton-ångbilen. Den finns
    dock fortfarande kvar och visas upp
    ibland på bilutställningar i USA.


                       Här har hela konstruktionsteamet sam- det en fiffig och klimatsmart lösning för
                       lats vid prototypen som först var svart
                       men lackades vit innan den visades upp  framtiden! Finns det något resursstarkt
                       för media.             bilföretag som vågar anta utmaningen
                                         och någon inflytelserik och pålitlig po-
                                         litisk organisation som helhjärtat skulle
                                         stödja utvecklingen av ångbilar?     Ventilen • 10 | 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15